Bij de ontwikkeling en productie van het vaccin van Johnson & Johnson is gebruik gemaakt van cellijnen van geaborteerde foetussen, aldus het aartsbisdom van New Orleans in een verklaring. Daarmee is het vaccin moreel niet acceptabel. Gelovigen kunnen beter kiezen voor vaccins van Pfizer of Moderna. Bij die vaccins is weliswaar in de testfase gebruik gemaakt van cellijnen die afkomstig zijn van foetussen uit de jaren zeventig, maar niet bij de productie. Daarom zijn die vaccins acceptabel voor katholieken, aldus de kerkleiders. Het aartsbisdom van S..