Het wezenlijke van het pausambt: niet de persoon, maar de functie | Nederlands Dagblad

Het wezenlijke van het pausambt: niet de persoon, maar de functie

Emeritus paus Benedictus XVI legde op 28 februari 2013 zijn ambt als bisschop van Rome neer. De afgelopen acht jaar werd een verschuiving in het denken over het pausambt zichtbaar, die zich ook voltrekt bij katholieken die dat tot voor enkele jaren voor onmogelijk hielden.

Katholiekinside

meer ‘Katholiekinside’