Het begint met goed, dan komt er overmoed en daarna volgen de rampen | Nederlands Dagblad

Het begint met goed, dan komt er overmoed en daarna volgen de rampen

Op de (toen nog) lagere school leerde ik over de val van het Romeinse Rijk in 476 en ik bedacht wat een impact dat gehad moet hebben. Een zich oppermachtig voelend bewind -dat ook in die tijd grote innovaties heeft gekend onder andere qua infrastructuur - implodeerde. De inwoners van het rijk werden onder de voet gelopen en hun goed georganiseerde leven kwam er geheel anders uit te zien.

Katholiekinside

meer ‘Katholiekinside’