Luister naar

De katholieke speelruimte tussen geloof en bijgeloof. Wat als het wonder van Marthe Robin niet echt is?

Analyse
Een mystica die de boel bedriegt. Mariaverschijningen blijken vals, genezingen in scène gezet. Wat gebeurt er met christenen wanneer wonderen waaraan zij geloof hechtten, niet waar blijken te zijn?
Hendro Munsterman
zaterdag 3 oktober 2020 om 03:00 aangepast 11:17
Pelgrims in gebed in het Maria-bedevaartsoord Medjugorje in Bosnië.
Pelgrims in gebed in het Maria-bedevaartsoord Medjugorje in Bosnië. beeld epa / Fehim Demir

Als eerste nieuwsmedium ter wereld kon het Nederlands Dagblad afgelopen woensdag berichten over het explosieve boek van de Vlaamse pater Koen De Meester. Hij legt daarin het bedrog van de Franse ‘mystica’ Marthe Robin (1902-1981) bloot. Haar teksten waren niet van haar, ook niet van goddelijke oorsprong, maar regelrecht plagiaat. Hoe kon ze trouwens schrijven terwijl ze beweerde blind en verlamd te zijn? En de stigmata die zij elke vrijdag ontving, waren louter theater.

Wereldwijd hebben duizenden christenen zich spiritueel aan de persoon van Marthe Robin opgetrokken. Voor hen zijn zulke onthullingen een bron van verwarring, voor anderen een reden tot verstarring. Wat hier met Marthe Robin gebeurt, gebeurt ook wanneer bijvoorbeeld het Vaticaan de vermeende Mariaverschijningen in Amsterdam als ‘onecht’ kenmerkt. Gelovigen zijn ontdaan en verdrietig, ze bellen naar het bisdom – dat de verschijningen wél authentiek acht – en schrijven naar de krant. In Medjugorje in Bosnië-Herzegovina, een ander omstreden verschijningsoord van Maria, stromen al zoveel miljoenen pelgrims samen dat het Vaticaan nauwelijks meer een negatief oordeel kán uitspreken zonder een volksopstand teweeg te brengen.

Het christendom staat bol van wonderbaarlijke verschijningen die mensen inspireren. Geregeld komen mensen tot geloof in Lourdes, Medjugorje of dankzij de devotie van de Vrouwe van Alle Volkeren in Amsterdam. Als sommige van deze fenomenen niet van bovennatuurlijke oorsprong blijken te zijn, vallen zij dan ook van hun geloof in Christus af?

Voor godsdienstwetenschappers die ‘van buitenaf’ naar deze fenomenen kijken, is de grens tussen geloof en bijgeloof flinterdun. Maar de Rooms-Katholieke Kerk onderscheidt daartussen een derde vorm – een beetje vergelijkbaar met het vagevuur, dat tussen paradijs en hel is geplaatst. De katholieke traditie houdt vanouds niet van zwart-witdenken, maar denkt de complexe werkelijkheid beter te kunnen uitdrukken in drievormige modellen met de goddelijke Drie-eenheid als allesbepalend prototype. Naast ‘geloof’ (de goddelijke ‘publieke openbaring’ zoals die in de Schrift te vinden is, en in de traditie wordt doorgegeven) en ‘bijgeloof’ (bovennatuurlijke verschijnselen die door de kerk als niet-authentiek zijn beoordeeld), kent de katholieke kerk ook ‘privé-openbaringen’.

Maar ook wanneer deze privé-openbaringen van de kerkelijke autoriteiten het stempel ‘authentiek’ krijgen, hoeven katholieke gelovigen ze niet aan te nemen. Iedere katholiek is vrij om wel of geen geloof te hechten aan bijvoorbeeld de verschijningen in Lourdes of de wonderen van de heilig verklaarde Padre Pio. ‘Privé-openbaringen’ voegen namelijk aan de ‘publieke openbaring’ niets toe. Zij kunnen wellicht in concrete contexten helpen de goddelijke openbaring beter te begrijpen en te doorgronden. Katholieken geloven dat de God van Israël in Jezus Christus zijn laatste woord heeft gesproken. Hij verbergt geen kaarten in zijn hand om het spel van de heilsgeschiedenis een onverwachte wending te geven.

Deze katholieke wijsheid – die gelovigen een grote speelruimte geeft binnen heldere kaders – is echter voor sommige gelovigen niet ruim genoeg. In sommige kringen rond Mariaverschijningen of wonderdoeners worden deze zo centraal gemaakt, dat men vergeet dat het de periferie betreft. Dan wordt ook vergeten wat Paulus schreef aan de Korintiërs: ‘De Joden vragen om wonderen en de Grieken zoeken wijsheid, maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden aanstootgevend en voor heidenen dwaas.’ Wanneer christenen zich te veel opsluiten in het wonderbaarlijke, dreigt het zicht op Gods openbaring in Christus vertroebeld te raken. Hetzelfde geldt volgens Paulus voor hen die zich opsluiten in intellectuele Spielerei. Het belijden van de gekruisigde Christus laat voor beide echter wel plaats, want voor ‘zowel Joden als Grieken is Christus Gods kracht en wijsheid, want het dwaze van God is wijzer dan mensen, en het zwakke van God is sterker dan mensen’ (1 Korintiërs 1).

‘God schrijft recht op kromme lijnen’, schreef Koen De Meester, een wijze karmeliet, in de inleiding van zijn boek. Ook wanneer vereerde zieners, ordestichters, voorgangers en wonderdoeners door de mand vallen, blijft wat dankzij deze charlatans aan goddelijke openbaring is ontdekt, waar. ‘Men volgt niet Marthe, maar Christus.’ ◀

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Deze priester, gebedsgenezer en duiveluitdrijver is nu gouverneur in Nigeria. Maar geschorst als priester

De Nigeriaanse priester Hyacinth Lormen Alia heeft zijn populariteit onder meer te danken aan zijn gebedsgenezingen en duiveluitdrijvingen. Hij is sinds maandag 29 mei gouverneur van de deelstaat Benue.

Afbeelding

Hoe de paus de Duitsers links inhaalt, en waarom 'rechts' dat ineens prachtig vindt

In oktober vindt in Rome de bisschoppensynode over ‘synodaliteit’ plaats. Het is een historische gebeurtenis, maar wie snapt eigenlijk (nog) waar het over gaat? Een uitlegverhaal met een opvallende constatering.

Afbeelding

Nicht van Benedictus XVI weigert erfenis omdat zij dan wellicht misbruikslachtoffer geld moet betalen

Een nicht van Benedictus XVI, die tot eigen verrassing voor een deel van zijn erfenis in aanmerking komt, wil het niet hebben. Zij zou een proces wegens toedekken van seksueel misbruik door de overleden paus mee-erven.

Afbeelding

Waarom de paus anders naar Rusland kijkt dan de rest van het Westen

De Braziliaanse president Lula en de Argentijnse paus Franciscus spraken woensdag over het Oekraïne-conflict. Hun visie op Poetin is relatief mild. Dat is te begrijpen vanuit hun Latijns-Amerikaanse context.

Afbeelding

Christenen en sociale media: Vaticaan roept op tot 'totale presentie' en verzet tegen 'algoritmocratie'

Wie is mijn naaste op sociale media? Deze vraag heeft het Vaticaan een theologisch en pastoraal antwoord gegeven. Maar er is ook op misbruik van het internet om verdeeldheid te zaaien, ook door bisschoppen en priesters.

Afbeelding

Open dag katholieke charismatische vernieuwing: 'Jezus heeft mij verlost van de slavernij'

De landelijke CHARIS-dag wil charismatische katholieken samenbrengen. Voor de toekomst zien zij meer oecumene met de pinkster- en evangeliegemeenten. De betrokkenheid van de Antilliaanse gemeenschap is groot.