Luister naar

40 jaar later: ‘Ik stond er bij en ik keek ernaar’

Column
Deze maand is het 40 jaar geleden: de bijzondere Synode van de R.K. bisschoppen van Nederland te Rome van 14-31 januari 1980. Ik denk dat dit gebeuren grotendeels vergeten is, en dat een jongere generatie er wellicht niet eens meer van heeft gehoord. Destijds hield het de gemoederen danig bezig, en hoewel ik er natuurlijk helemaal geen deel van uitmaakte, was ik er toch nauw bij betrokken. Alle directe deelnemers lieten zich nl. vergezellen door een assistent, en de Prior van de St. Willibrordsabdij, door de paus zelf tot synodelid gebombardeerd had mij gevraagd hem te vergezellen.
dinsdag 21 januari 2020 om 10:05 aangepast 15:37
Abt Gerard Mathijsen
Abt Gerard Mathijsen beeld Dick Vos

De vergaderingen vonden plaats in het Vaticaan. De paus was er zo veel mogelijk zelf bij en was dan voorzitter, terwijl hij zich bij afwezigheid liet vertegenwoordigen door kardinaal Willebrands of mgr. Godfried Danneels, kersvers aartsbisschop van Mechelen-Brussel en nog niet tot kardinaal gecreëerd. Alleen de synodeleden zelf namen deel aan het beraad, de assistenten hadden geen toegang. De pers werd helemaal buitengesloten wat voor de talrijk opgekomen journalisten erg frustrerend was. Een aantal curiekardinalen nam wel deel aan deze bijeenkomsten en dat gaf aan het overleg dikwijls het karakter van een proces, omdat zij onze arme bisschoppen overlaadden met klachten over misstanden en onwenselijke ontwikkelingen in ons land. Ook tussen de bisschoppen onderling bestonden fikse spanningen en aanzienlijke meningsverschillen. Daardoor was ieder van hen een gemakkelijke prooi voor de leeuwen uit de curie die heel wat aan te merken hadden op de situatie hier ten lande en goed voorbereid in alle rust hun munitie hadden verzameld. 

Paus Johannes Paulus II, nog maar kort in het ambt, heeft zich sterk geengageerd, en had hoge verwachtingen van dit experiment, helemaal nieuw in de kerkgeschiedenis. Het grote thema van de synode was “communio”, theologisch goed doordacht, maar psychologisch niet zo sterk in de verf gezet. Want hoe bevorder je communio? Een pluspunt was zeker dat de bisschoppen allen waren ondergebracht in het mooie Nederlands College, dat toen nog in volle glorie bestond en waar mgr. Martien Muskens zich een joviale gastheer toonde. De meeste assistenten verbleven in het naburige Generalaat van de Norbertijnen, ik logeerde in de Benedictijner abdij van S. Anselmo, ook op loopafstand. In deze synode is enorm veel energie geïnvesteerd, heel veel goede wil, heel veel hoop en liefde voor de kerk. Maar de tegenstellingen werden er niet door opgelost.

In de abdij kijken wij maar zelden naar een film. Als het wel gebeurt, is die goed uitgezocht en maakt hij ook indruk. Zo herinner ik mij graag de Deense film “Babettes feestmaal” waarvan wij alweer jaren geleden genoten. Als de Paus ten Vaticane onze bisschoppen zo’n feestmaal had bereid zou dat het leven in katholiek Nederland meer hebben opgeleverd. Tegenstellingen smelten weg, en het besef dat mensen leven van Gods genade en dat de Heer is gekomen om verlossing te brengen wordt een beleefde werkelijkheid.

Het centrale bestuur van onze kerk liet in die dagen niets na om te tonen dat de Nederlandse kerkprovincie haar na aan het hart lag. Er werd ruim tijd uitgetrokken, in het Vaticaan waren plechtigheden op de meest bijzondere plaatsen. Mijn medebroeders op S. Anselmo vochten om mee te mogen en zo plekken te kunnen bezoeken die anders ontoegankelijk zijn, de paus kwam aan het einde van de Synode zelf naar het Nederlands College. Maar toch bleef de sfeer benauwd en was het duidelijk dat de synode hier niet zou landen. Het ontbrak niet aan goede wil en aan eerlijke inzet, maar aan vertrouwen en verbondenheid. Echt, samen feest vieren, en dan op basis van goed onderling vertrouwen samen zoeken naar wegen voor de toekomst zou meer hebben opgeleverd. 

Gerard Mathijsen is abt van de benedictijner Abdij van Egmond.


Deze column is geschreven voor ‘Katholiek Inside’. Twee keer per week verschijnt de nieuwsbrief met katholiek nieuws, waarin Hendro Munsterman - de Vaticaanwatcher van het Nederlands Dagblad - de katholieke actualiteit duidt. U kunt zich daarvoor   hier gratis aanmelden  .

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Nicht van Benedictus XVI weigert erfenis omdat zij dan wellicht misbruikslachtoffer geld moet betalen

Een nicht van Benedictus XVI, die tot eigen verrassing voor een deel van zijn erfenis in aanmerking komt, wil het niet hebben. Zij zou een proces wegens toedekken van seksueel misbruik door de overleden paus mee-erven.

Afbeelding

Waarom de paus anders naar Rusland kijkt dan de rest van het Westen

De Braziliaanse president Lula en de Argentijnse paus Franciscus spraken woensdag over het Oekraïne-conflict. Hun visie op Poetin is relatief mild. Dat is te begrijpen vanuit hun Latijns-Amerikaanse context.

Afbeelding

Christenen en sociale media: Vaticaan roept op tot 'totale presentie' en verzet tegen 'algoritmocratie'

Wie is mijn naaste op sociale media? Deze vraag heeft het Vaticaan een theologisch en pastoraal antwoord gegeven. Maar er is ook op misbruik van het internet om verdeeldheid te zaaien, ook door bisschoppen en priesters.

Afbeelding

Open dag katholieke charismatische vernieuwing: 'Jezus heeft mij verlost van de slavernij'

De landelijke CHARIS-dag wil charismatische katholieken samenbrengen. Voor de toekomst zien zij meer oecumene met de pinkster- en evangeliegemeenten. De betrokkenheid van de Antilliaanse gemeenschap is groot.

Afbeelding

Hoe katholiek is de Radboud Universiteit Nijmegen? 'Er moet meer aandacht komen voor roeping'

Toen de Nederlandse bisschoppen de Radboud Universiteit het predicaat ‘katholiek’ ontnamen, tikte het Vaticaan hen op de vingers. 'Wat betekent het om katholiek en universiteit te zijn?'

Afbeelding

Seksueel misbruik binnen Katholieke Kerk Illinois minstens vier keer zo groot als kerk zelf dacht

Sinds 1950 hebben 450 katholieke geestelijken in de Amerikaanse staat Illinois in totaal 1997 minderjarigen seksueel misbruikt. Dat staat in een omvangrijk rapport dat openbaar is gemaakt.