Katholieken durven te vernieuwen als het ‘mag’ van de traditie. Maar wat als die geen richting geeft?

Analyse
De Rooms-Katholieke Kerk zit in een historisch vernieuwingsproces. Kerkelijke vernieuwingen gaan bij katholieken altijd het gemakkelijkst als men zich op een oude traditie kan beroepen. Maar wat te doen als zo’n haakje met de traditie er niet is? Het antwoord daarop ligt misschien wel in de Bijbel.
Hendro Munsterman
vrijdag 10 februari 2023 om 13:00
 De Rooms-Katholieke Kerk wil van collectieve onderscheiding in kerkelijk verband haar nieuwe praktijk maken.
De Rooms-Katholieke Kerk wil van collectieve onderscheiding in kerkelijk verband haar nieuwe praktijk maken. beeld Westend61
Analyses geloof Rooms katholieke synode

In de jaren zestig van de vorige eeuw moest de Rooms-Katholieke Kerk zichzelf opnieuw uitvinden. Paus Paulus VI sprak op 29 september 1963 over ‘de wens, de behoefte en de plicht van de kerk eindelijk een vollediger definitie van zichzelf te geven’. Het resultaat lag twee jaar later op tafel, na lange discussies en hevige debatten. Het was de eerste keer in de kerkgeschiedenis dat de kerk tijdens een concilie een uitvoerige definitie van zichzelf gaf. 

Tijdens het Tweede Vaticaans Concilie was ‘vernieuwing’ mogelijk door de inspiratie die historici en theologen in de voorafgaande decennia hadden gevonden in de traditie van de kerk - vooral in de kerkelijke theologie en praktijk van de eerste eeuwen. De Katholieke Kerk vernieuwde haar zelf..

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Als de priester-kunstenaar kinderen of nonnen misbruikte, wat doe je dan met zijn imposante mozaïeken?

Wat te doen als priester-kunstenaars die talloze kerken, kapellen en basilieken versierden, ineens multimisbruikers blijken te zijn? In Lourdes en Brazilië zit men ermee in de maag.

Afbeelding

Stemrecht voor vrouwen op z'n katholieks: van besluitvorming naar besluitneming?

Vrouwen krijgen voor het eerst stemrecht op de bisschoppensynode in oktober dit jaar. Dat bepaalde paus Franciscus onlangs. Is het een revolutie, of een nietszeggend stapje vooruit? Of misschien allebei?

Afbeelding

Een trendbreuk in Portugal: misschien durven Spanje en Italië nu ook het misbruikprobleem aan te pakken

Misbruikslachtoffers krijgen in Portugal geen geld van de kerk. Dat roept ook de vraag op waarom slachtoffers van een arts of een voetbaltrainer eigenlijk niets krijgen van het ziekenhuis of de voetbalclub.

Afbeelding

Als het ene 'lichaam van Christus' ondergeschikt wordt gemaakt aan het andere

Kardinaal Eijk wil binnen vijf jaar op zondag alleen nog eucharistievieringen in zijn aartsbisdom. Andersoortige kerkdiensten worden afgebouwd. Is dat realistisch en gewenst, of kan het ook anders?

Afbeelding

Katholieken durven te vernieuwen als het 'mag' van de traditie. Maar wat als die geen richting geeft?

Kerkelijke vernieuwingen gaan bij katholieken het gemakkelijkst als men zich op een oude traditie kan beroepen. Maar wat te doen als zo'n haakje er niet is? Het antwoord daarop ligt misschien wel in de Bijbel.

Afbeelding

Katholieken en protestanten kunnen volgens Benedictus niet samen aan tafel. En wel hierom

In een postuum verschenen boek schrijft emeritus paus Benedictus XVI dat 'gemeenschappelijke eucharistie met protestanten theologisch onmogelijk' is. Voor hem hangen de joodse Tempelcultus, het priestercelibaat en de katholieke eucharistie wezenlijk met elkaar samen.