Bijna nergens ter wereld bidden evangelicalen samen met katholieken. Waarom dat in Nederland wél kan

Analyse
Wereldwijd bidden christenen volgende week voor het herstel van kerkelijke eenheid. Evangelicale kerken doen daar nauwelijks of niet aan mee – behalve in Nederland. Misschien is dat omdat de Rooms-Katholieke Kerk hier klein genoeg is geworden en de afgrenzing met de protestantse kerken poreus?
Hendro Munsterman
vrijdag 13 januari 2023 om 16:53 aangepast 17:31
Vaticaanwatcher Hendro Munsterman.
Vaticaanwatcher Hendro Munsterman. beeld Dick Vos
Analyses geloof

‘Christendom met weinig institutionele dichtheid, met weinig rationele en nog minder dogmatische bagage en ook met weinig stabiliteit.’ Zo noemde paus Benedictus XVI op 23 september 2011 de evangelicale beweging. Hij zei het op een historische plek: de kapel van het voormalige augustijnenklooster in Erfurt, waar Maarten Luther tussen 1505 en 1511 als monnik leefde en als pasgewijde priester in 1507 voor het eerst de eucharistie vierde. Tegenover Benedictus zaten afgevaardigden van de Duitse lutherse en gereformeerde kerken. 

‘De geografie van het christendom is de laatste tijd ingrijpend veranderd en zal nog verder veranderen’, waarschuwde Benedictus hen. De twee traditionele christelijke stromingen in het Westen – het katholicisme en het..

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Als de priester-kunstenaar kinderen of nonnen misbruikte, wat doe je dan met zijn imposante mozaïeken?

Wat te doen als priester-kunstenaars die talloze kerken, kapellen en basilieken versierden, ineens multimisbruikers blijken te zijn? In Lourdes en Brazilië zit men ermee in de maag.

Afbeelding

Stemrecht voor vrouwen op z'n katholieks: van besluitvorming naar besluitneming?

Vrouwen krijgen voor het eerst stemrecht op de bisschoppensynode in oktober dit jaar. Dat bepaalde paus Franciscus onlangs. Is het een revolutie, of een nietszeggend stapje vooruit? Of misschien allebei?

Afbeelding

Een trendbreuk in Portugal: misschien durven Spanje en Italië nu ook het misbruikprobleem aan te pakken

Misbruikslachtoffers krijgen in Portugal geen geld van de kerk. Dat roept ook de vraag op waarom slachtoffers van een arts of een voetbaltrainer eigenlijk niets krijgen van het ziekenhuis of de voetbalclub.

Afbeelding

Als het ene 'lichaam van Christus' ondergeschikt wordt gemaakt aan het andere

Kardinaal Eijk wil binnen vijf jaar op zondag alleen nog eucharistievieringen in zijn aartsbisdom. Andersoortige kerkdiensten worden afgebouwd. Is dat realistisch en gewenst, of kan het ook anders?

Afbeelding

Katholieken durven te vernieuwen als het 'mag' van de traditie. Maar wat als die geen richting geeft?

Kerkelijke vernieuwingen gaan bij katholieken het gemakkelijkst als men zich op een oude traditie kan beroepen. Maar wat te doen als zo'n haakje er niet is? Het antwoord daarop ligt misschien wel in de Bijbel.

Afbeelding

Katholieken en protestanten kunnen volgens Benedictus niet samen aan tafel. En wel hierom

In een postuum verschenen boek schrijft emeritus paus Benedictus XVI dat 'gemeenschappelijke eucharistie met protestanten theologisch onmogelijk' is. Voor hem hangen de joodse Tempelcultus, het priestercelibaat en de katholieke eucharistie wezenlijk met elkaar samen.