‘Uitdagend geestelijk klimaat’: KNR-rapport schetst spannende jaren voor religieus leven

Nieuws
De Konferentie Nederlandse Religieuzen heeft in het kader van het aanstaande ad-liminabezoek de staat van het religieuze leven in Nederland in kaart gebracht. Het weinig verrassende rapport is bedoeld om Rome te tonen hoe de Konferentie Nederlandse Religieuzen omgaat met de voortschrijdende krimp van het religieuze leven.
Luuk van den Einden / Katholiek Nieuwsblad
donderdag 3 november 2022 om 16:48 aangepast 18:01
Slechts 388 van de 2783 religieuzen in Nederland is jonger dan zeventig
Slechts 388 van de 2783 religieuzen in Nederland is jonger dan zeventig beeld Carel Schutte

Religieuzen gaan niet mee op de aanstaande ad-liminareis van de Nederlandse bisschoppen naar Rome, maar het religieuze leven in Nederland zal wel degelijk een gespreksonderwerp zijn tijdens het bezoek. Op verzoek van het Dicasterie voor de Instituten van Gewijd Leven en Sociëteiten van Apostolisch Leven, het curieorgaan voor het religieuze leven, heeft de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) een rapport opgesteld over de stand van zaken binnen de Nederlandse kloostergemeenschappen.


Grote verrassingen treffen de Vaticaanse ontvangers niet aan in het rapport. Het reeds vergrijsde en slinkende religieuzenbestand blijft vergrijzen en krimpen; slechts 388 van de 2783 religieuzen is jonger dan zeventig. Het aandeel niet-Nederlanders in..

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Hoe de paus de Duitsers links inhaalt, en waarom 'rechts' dat ineens prachtig vindt

In oktober vindt in Rome de bisschoppensynode over ‘synodaliteit’ plaats. Het is een historische gebeurtenis, maar wie snapt eigenlijk (nog) waar het over gaat? Een uitlegverhaal met een opvallende constatering.

Afbeelding

Nicht van Benedictus XVI weigert erfenis omdat zij dan wellicht misbruikslachtoffer geld moet betalen

Een nicht van Benedictus XVI, die tot eigen verrassing voor een deel van zijn erfenis in aanmerking komt, wil het niet hebben. Zij zou een proces wegens toedekken van seksueel misbruik door de overleden paus mee-erven.

Afbeelding

Waarom de paus anders naar Rusland kijkt dan de rest van het Westen

De Braziliaanse president Lula en de Argentijnse paus Franciscus spraken woensdag over het Oekraïne-conflict. Hun visie op Poetin is relatief mild. Dat is te begrijpen vanuit hun Latijns-Amerikaanse context.

Afbeelding

Christenen en sociale media: Vaticaan roept op tot 'totale presentie' en verzet tegen 'algoritmocratie'

Wie is mijn naaste op sociale media? Deze vraag heeft het Vaticaan een theologisch en pastoraal antwoord gegeven. Maar er is ook op misbruik van het internet om verdeeldheid te zaaien, ook door bisschoppen en priesters.

Afbeelding

Open dag katholieke charismatische vernieuwing: 'Jezus heeft mij verlost van de slavernij'

De landelijke CHARIS-dag wil charismatische katholieken samenbrengen. Voor de toekomst zien zij meer oecumene met de pinkster- en evangeliegemeenten. De betrokkenheid van de Antilliaanse gemeenschap is groot.

Afbeelding

Hoe katholiek is de Radboud Universiteit Nijmegen? 'Er moet meer aandacht komen voor roeping'

Toen de Nederlandse bisschoppen de Radboud Universiteit het predicaat ‘katholiek’ ontnamen, tikte het Vaticaan hen op de vingers. 'Wat betekent het om katholiek en universiteit te zijn?'