Wie, wat, waarom? Vijf vragen over het bezoek van de Nederlandse bisschoppen aan de paus

Achtergrond
De Nederlandse bisschoppen maken zich op voor hun gezamenlijke bezoek aan Rome en paus Franciscus. Een belangrijk moment voor de Nederlandse katholieke kerk, maar wat gaan ze daar eigenlijk doen?
Luuk van den Einden / Katholiek Nieuwsblad
woensdag 2 november 2022 om 16:17 aangepast 08:24
Alle bisschoppen - niet alleen Nederlandse - brengen periodiek een bezoek aan de paus. Zo brachten deze Braziliaanse bisschoppen dit jaar cadeaus mee voor paus Franciscus.
Alle bisschoppen - niet alleen Nederlandse - brengen periodiek een bezoek aan de paus. Zo brachten deze Braziliaanse bisschoppen dit jaar cadeaus mee voor paus Franciscus. beeld Vatican Media / Catholic Press Photo

Waarschijnlijk staan in (bijna) ieder bisschoppelijk paleis in Nederland inmiddels koffers klaar. Dit weekend reizen de bisschoppen naar Rome voor hun vijfjaarlijkse evaluatie van de staat van katholiek Nederland, ook bekend als het ad-liminabezoek. Met eucharistievieringen bij de graven van Petrus en Paulus, een ontmoeting met de paus en werkbezoeken aan verschillende Vaticaanse instanties wacht hun een druk programma. Tijdens het bezoek worden de banden tussen het Vaticaan en een lokaal deel van de wereldkerk aangehaald.

Wat betekent ‘ad limina’?

‘Ad limina’ komt van de Latijnse naam van het bezoek: visitatio ad limina apostolorum, ‘bezoek aan de drempels van de apostelen’. Met ‘drempels’ worden..

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Hoe de paus de Duitsers links inhaalt, en waarom 'rechts' dat ineens prachtig vindt

In oktober vindt in Rome de bisschoppensynode over ‘synodaliteit’ plaats. Het is een historische gebeurtenis, maar wie snapt eigenlijk (nog) waar het over gaat? Een uitlegverhaal met een opvallende constatering.

Afbeelding

Nicht van Benedictus XVI weigert erfenis omdat zij dan wellicht misbruikslachtoffer geld moet betalen

Een nicht van Benedictus XVI, die tot eigen verrassing voor een deel van zijn erfenis in aanmerking komt, wil het niet hebben. Zij zou een proces wegens toedekken van seksueel misbruik door de overleden paus mee-erven.

Afbeelding

Waarom de paus anders naar Rusland kijkt dan de rest van het Westen

De Braziliaanse president Lula en de Argentijnse paus Franciscus spraken woensdag over het Oekraïne-conflict. Hun visie op Poetin is relatief mild. Dat is te begrijpen vanuit hun Latijns-Amerikaanse context.

Afbeelding

Christenen en sociale media: Vaticaan roept op tot 'totale presentie' en verzet tegen 'algoritmocratie'

Wie is mijn naaste op sociale media? Deze vraag heeft het Vaticaan een theologisch en pastoraal antwoord gegeven. Maar er is ook op misbruik van het internet om verdeeldheid te zaaien, ook door bisschoppen en priesters.

Afbeelding

Open dag katholieke charismatische vernieuwing: 'Jezus heeft mij verlost van de slavernij'

De landelijke CHARIS-dag wil charismatische katholieken samenbrengen. Voor de toekomst zien zij meer oecumene met de pinkster- en evangeliegemeenten. De betrokkenheid van de Antilliaanse gemeenschap is groot.

Afbeelding

Hoe katholiek is de Radboud Universiteit Nijmegen? 'Er moet meer aandacht komen voor roeping'

Toen de Nederlandse bisschoppen de Radboud Universiteit het predicaat ‘katholiek’ ontnamen, tikte het Vaticaan hen op de vingers. 'Wat betekent het om katholiek en universiteit te zijn?'