De bisschoppen hebben geen antwoord op ontluisterende situatie Katholieke Kerk in Nederland

Analyse
Van 7 tot en met 12 november zijn de Nederlandse bisschoppen voor een ‘functioneringsgesprek’ in Rome. Daar geven ze de paus en de Romeinse bestuursapparaat een update van de staat van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland. Het rapport dat zij alvast naar Rome stuurden, is verre van rooskleurig. Maar in die twintig pagina’s komen de bisschoppen niet met een antwoord.
Hendro Munsterman Anton de Wit / Katholiek Nieuwsblad
dinsdag 1 november 2022 om 16:40 aangepast 18:03
De Nederlandse bisschoppen tijdens hun ad-liminabezoek van 2013 tijdens de eucharistieviering bij het graf van Petrus onder de Sint-Pieter.
De Nederlandse bisschoppen tijdens hun ad-liminabezoek van 2013 tijdens de eucharistieviering bij het graf van Petrus onder de Sint-Pieter. beeld anp / Ramon Mangold

‘Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God gaf de groei.’ Met die woorden van de apostel Paulus uit de eerste brief aan de Korintiërs besluiten de Nederlandse bisschoppen het rapport dat zij voorafgaand aan hun zogeheten ad-liminabezoek naar Rome stuurden.

Het klinkt vroom: natúúrlijk kunnen bisschoppen (en andere gelovigen) niet veel meer dan wat zaaien op de stugge Hollandse klei, en het vervolgens aan de voorzienigheid overlaten of en hoe het katholieke geloof hier opnieuw opschiet en vrucht draagt.

Maar het is ook een wrange uitsmijter na een twintig pagina’s tellend verslag dat vooral overkomt als een langgerekte klaagzang op de ontkerkelijking. Of het toont de onmacht van de bisschoppen: Nederland ligt nu in Gods hand..

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Hoe de paus de Duitsers links inhaalt, en waarom 'rechts' dat ineens prachtig vindt

In oktober vindt in Rome de bisschoppensynode over ‘synodaliteit’ plaats. Het is een historische gebeurtenis, maar wie snapt eigenlijk (nog) waar het over gaat? Een uitlegverhaal met een opvallende constatering.

Afbeelding

Nicht van Benedictus XVI weigert erfenis omdat zij dan wellicht misbruikslachtoffer geld moet betalen

Een nicht van Benedictus XVI, die tot eigen verrassing voor een deel van zijn erfenis in aanmerking komt, wil het niet hebben. Zij zou een proces wegens toedekken van seksueel misbruik door de overleden paus mee-erven.

Afbeelding

Waarom de paus anders naar Rusland kijkt dan de rest van het Westen

De Braziliaanse president Lula en de Argentijnse paus Franciscus spraken woensdag over het Oekraïne-conflict. Hun visie op Poetin is relatief mild. Dat is te begrijpen vanuit hun Latijns-Amerikaanse context.

Afbeelding

Christenen en sociale media: Vaticaan roept op tot 'totale presentie' en verzet tegen 'algoritmocratie'

Wie is mijn naaste op sociale media? Deze vraag heeft het Vaticaan een theologisch en pastoraal antwoord gegeven. Maar er is ook op misbruik van het internet om verdeeldheid te zaaien, ook door bisschoppen en priesters.

Afbeelding

Open dag katholieke charismatische vernieuwing: 'Jezus heeft mij verlost van de slavernij'

De landelijke CHARIS-dag wil charismatische katholieken samenbrengen. Voor de toekomst zien zij meer oecumene met de pinkster- en evangeliegemeenten. De betrokkenheid van de Antilliaanse gemeenschap is groot.

Afbeelding

Hoe katholiek is de Radboud Universiteit Nijmegen? 'Er moet meer aandacht komen voor roeping'

Toen de Nederlandse bisschoppen de Radboud Universiteit het predicaat ‘katholiek’ ontnamen, tikte het Vaticaan hen op de vingers. 'Wat betekent het om katholiek en universiteit te zijn?'