*

Predikanten wisten wat ze moesten doen en waren duidelijk over jodenvervolging

De Protestantse Kerk verklaart zich medeschuldig aan de jodenvervolging, andere kerkgenootschappen belijden hun nalatigheid. Uit historisch onderzoek naar de houding van de kerken tegenover de jodenvervolging rijst een gevarieerd beeld.

advertentie