*

Bevindelijk-gereformeerde kerken horen niet altijd bij een landelijk verband: ‘Het zijn vaak wat vrijgevochten mensen’

Lang niet alle gemeenten van bevindelijke signatuur zijn bij een kerkverband aangesloten. Nederland telt naar schatting een kleine honderd ‘vrije gemeenten’. Vaak zijn ze ontstaan vanwege een verschil van mening binnen de plaatselijke kerk.

Geloof

meer ‘Geloof’

advertentie