Luister naar

Dominee Dinand Krol over handhaving vrouw in ambt: ‘De ruimte binnen plaatselijke kerken blijft’

Achtergrond
Hoewel de vrijgemaakt-gereformeerde synode ‘unaniem en dankbaar’ heeft gekozen voor de handhaving van het besluit het ambt open te stellen voor vrouwen, betekent dat niet dat daarmee ieders bezwaren van tafel zijn. ‘Het is niet uitgesloten dat een aantal broeders en zusters ons kerkverband zal verlaten.’
Rick Moeliker
dinsdag 8 september 2020 om 02:50 aangepast 11:13
Dominee Dinand Krol: 'Het is niet uitgesloten dat een aantal broeders en zusters ons kerkverband zal verlaten.'
Dominee Dinand Krol: 'Het is niet uitgesloten dat een aantal broeders en zusters ons kerkverband zal verlaten.' beeld André Dorst
Vrouw in het ambt

Amersfoort

De synode van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt bekrachtigde zaterdagmorgen een besluit dat al in 2017 werd genomen: ook vrouwen mogen voortaan een ambt vervullen. De bezwaren van 23 kerken tegen dit besluit, die een revisieverzoek hadden ingediend, werden afgewezen.

De kerkenraad van de Urker Rehobothkerk is het niet eens met die manier van handelen. De Urkers deden al eerder vorige week in een negen kantjes tellende brief een beroep op de synode om veel dieper op de revisieverzoeken in te gaan en afstand te nemen van het eerdere besluit.

Scriba Floris Visser wil nog niet reageren op de beslissing van de synode om niet op het verzoek van de Urker kerkenraad in te gaan. Hetzelfde geldt voor predikanten Henk Room en Jan Wesseling, betrokken bij de Werkgroep Bezinning Man, Vrouw en Ambt. Zij gaan eerst in overleg voordat ze reageren. De brief uit Urk staat op de website van de werkgroep. Tweede voorzitter Dinand Krol, die vrijdag en zaterdag de synode voorzat, wil wel reageren.

Het besluit om de ambten definitief open te stellen voor vrouwen is unaniem genomen, maar wordt gezien de bezwaren niet unaniem gedragen binnen de kerken. Wat zegt dat?

‘Mensen met bezwaren tegen de vrouw in het ambt zijn uitgebreid gehoord, niet alleen op de synode, maar juist ook tijdens andere ontmoetingen.

Nu hebben we als synode nooit de verwachting gekoesterd dat we iedereen met bezwaren zouden kunnen overtuigen.

Naast de 23 kerken met een revisieverzoek, waren er ook nog 22 kerken die vroegen om een betere argumentatie. Ik denk we deze laatste kerken wel hebben overtuigd, en dat de stemming mede daardoor unaniem was.’

Nu zullen bezwaarden wellicht zeggen: de synode kan dan wel zeggen dat je vanuit de Bijbel zowel het ene als het andere kunt beargumenteren, maar voor ons klopt dat niet, want wij vinden dat je de ambten simpelweg niet voor vrouwen open kunt stellen.

‘Het klopt dat de synode zegt dat je de Schrift op dit punt op meerdere manieren uit kunt leggen. Dat zeggen we bijvoorbeeld ook over de manier waarop je de zondag doorbrengt. Over de uitleg van het gebod daaromtrent bestaat verschil in uitleg. Het punt is echter dat de bezwaarden zeggen dat er maar één goede uitleg is. Binnen de plaatselijke kerken is hier wel ruimte voor, want we stellen nadrukkelijk dat overtuigingen en praktijken kunnen verschillen.’

Een kerkenraad kan ervoor kiezen om de ambten niet open te stellen voor vrouwen. Maar wat als gemeenteleden het hiermee oneens zijn?

‘Dan kan de kerkenraad verwijzen naar het besluit van de synode, waarin staat dat beide praktijken mogelijk zijn. Wel zullen ze daar een goede argumentatie voor moeten hebben.’

Bent u bang dat door dit besluit leden of misschien zelfs wel gemeenten het kerkverband de rug toe zullen keren?

‘Ik acht het niet uitgesloten dat een aantal broeders en zusters ons zal verlaten, maar dat is hun verantwoordelijkheid. Wij hebben nu de onze genomen door duidelijkheid te verschaffen.’ <

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Moeten vrijgemaakten die moeite hebben met kerkelijke ontwikkelingen de kerk verlaten?

Een oproep de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt te verlaten, komt er niet van het bestuur achter Nader Bekeken, een blad dat het kerkgenootschap kritisch volgt. Wel verkeert het kerkverband volgens het blad in een crisis.

Afbeelding

Vrijgemaakte bezwaarden overwegen opnieuw beroep tegen ‘vrouw in ambt’

De discussie over het besluit dat vrouwen predikant, ouderling en diaken kunnen worden in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, is nog niet voorbij. Bezwaarden overwegen opnieuw in beroep te gaan.

Afbeelding

Zouden excuses van vrijgemaakte kerk aan vrouwen die dominee wilden worden terecht zijn?

Wat zouden vrouwen die geen predikant konden worden in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt vinden van excuses? Sommigen verlieten de kerk om elders voorganger te worden, maar nu kan dat wel in de vrijgemaakte kerk.

Afbeelding

Gaan de vrijgemaakten de Protestantse Kerk achterna, nu ze ambten definitief openstellen voor vrouwen?

De kogel is door de kerk bij de vrijgemaakt-gereformeerden: ze stellen definitief de ambten open voor vrouwen. Daarmee zijn ze wéér iets meer gaan lijken op hun grote zus, de Protestantse Kerk. Ze moeten ook wel.

Afbeelding

Dominee Dinand Krol over handhaving vrouw in ambt: ‘De ruimte binnen plaatselijke kerken blijft’

Hoewel de vrijgemaakt-gereformeerde synode ‘unaniem en dankbaar’ heeft gekozen voor de handhaving van het besluit het ambt open te stellen voor vrouwen, betekent dat niet dat daarmee ieders bezwaren van tafel zijn.

Afbeelding

GKv handhaaft openstelling ambten voor vrouwen: ‘Hoop dat we samen blijven optrekken’

‘Unaniem en dankbaar’ hebben de 32 synodeleden de besluiten van ‘Meppel 2017’ om de ambten in de vrijgemaakt-gereformeerde kerken voor de vrouwen open te stellen, gehandhaafd.