*

Dominee Dinand Krol over handhaving vrouw in ambt: ‘De ruimte binnen plaatselijke kerken blijft’

Hoewel de vrijgemaakt-gereformeerde synode ‘unaniem en dankbaar’ heeft gekozen voor de handhaving van het besluit het ambt open te stellen voor vrouwen, betekent dat niet dat daarmee ieders bezwaren van tafel zijn. ‘Het is niet uitgesloten dat een aantal broeders en zusters ons kerkverband zal verlaten.’

Geloof

meer ‘Geloof’