Luister naar

GKv handhaaft openstelling ambten voor vrouwen: ‘Hoop dat we samen blijven optrekken’

Nieuws
‘Unaniem en dankbaar’ hebben de 32 synodeleden de besluiten van ‘Meppel 2017’ om de ambten in de vrijgemaakt-gereformeerde kerken voor de vrouwen open te stellen, gehandhaafd.
Herman Veenhof
zaterdag 5 september 2020 om 20:15
Het moderamen van de synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt tijdens de bespreking van de bezwaren tegen de openstelling van de ambten. Van links naar rechts: Arjan Koster, Rob Vreugdenhil, Dinand Krol, Melle Oosterhuis en Jacob Halma.
Het moderamen van de synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt tijdens de bespreking van de bezwaren tegen de openstelling van de ambten. Van links naar rechts: Arjan Koster, Rob Vreugdenhil, Dinand Krol, Melle Oosterhuis en Jacob Halma. beeld André Dorst
Vrouw in het ambt

Elspeet

Dat besluit werd zaterdagmorgen genomen. De revisieverzoeken van 23 gemeenten waren al eerder afgewezen. Aan de behandeling van het jarenlang slepende vraagstuk of de ambten in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt ook moesten worden opengesteld voor vrouwen, lijkt formeel althans een einde gekomen. Het is niet meer mogelijk voor gemeenten, classis of regionale synodale verbanden beroep of revisie aan te tekenen.

De unanimiteit van het besluit is mede te danken aan de afwezigheid van leden van kerken die een revisieverzoek hadden ingediend; zij waren niet aanwezig op de synode. Desondanks werd ter synode in milde, verbinding zoekende teksten gesproken.

Het nu genomen besluit omvat ook de uitspraak dat ‘voor beide overtuigingen en praktijken een volwaardige plaats in de kerken behoort te zijn en te blijven’. Tegenstanders van vrouwelijke ambtsdragers zijn geen tweederangs kerkleden. Er mag ruimte zijn voor verschillende visies binnen de kerken, concludeerde de synode vrijdag al tijdens de bijeenkomst waarmee na het zomerreces weer werd begonnen.

Tweede synodevoorzitter Dinand Krol: ‘We moeten ruimhartigheid leren toepassen. De bezwaarden zijn niet alleen gelijkwaardig, beide meningen zijn gebaseerd op een Schriftlezing die correct is. We hebben contact met de gemeenten die revisie aanvroegen en verbeteringen voorstelden. En als gemeenten de vrouw in het ambt niet invoeren, dan kan dat ook.’

Zwier Hakvoort in Urk, lid van een van de 23 gemeenten die een revisieverzoek indienden: ‘We zijn teleurgesteld en bedroefd. De vrijgemaakten wezen decennialang andere kerken na over de vrouw in het ambt nu doen we het zelf. De tijdgeest heerst over de geest van de Here. Positief is dat de commissie ons echt wel heeft willen horen. We proberen als kerk bij elkaar te blijven, al verwacht ik wel dat mensen op persoonlijke titel vertrekken. Wij kunnen deze omslag niet maken, ook niet na zo’n lange weg. Hier op Urk gaat 90 procent van de 21.000 inwoners naar de kerk en niet een heeft er de vrouw in het ambt. Bij ons is ook nooit tekort aan dubbeltallen bij verkiezingen voor de kerkenraad.’

twee rapporten

Op tafel lagen twee rapporten over de m/v-kwestie: het commissierapport ‘Elkaar van harte dienen’, dat de inhoudelijke basis vormde voor de bespreking, en het Aanbiedingsrapport met conceptbesluitteksten. In de periode van oktober 2017 tot en met november 2019 waren er uit 23 gemeenten revisieverzoeken binnengekomen. Maar er waren vanaf september 2018 tot en met december 2019 ook nog 22 brieven met verzoeken tot verbetering van de onderbouwing van deze besluiten binnengekomen en zeventien brieven van buitenlandse zuster- en contactkerken waarin grote zorgen werden geuit naar aanleiding van deze besluiten.

De synode nam uiteindelijk tien deelbesluiten aan, die revisie afwezen, met instemming het commissierapport omarmden en een brug sloegen naar de bezwaarden. De synode legde ook vast dat het kerkelijke gemeenten vrijstaat zelf het moment te bepalen wanneer metterdaad vrouwen in het ambt worden benoemd. De synode besloot het bezwaar af te wijzen dat de besluiten van GS Meppel 2014 blijk geven van een ‘nieuwe hermeneutiek’. <

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Moeten vrijgemaakten die moeite hebben met kerkelijke ontwikkelingen de kerk verlaten?

Een oproep de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt te verlaten, komt er niet van het bestuur achter Nader Bekeken, een blad dat het kerkgenootschap kritisch volgt. Wel verkeert het kerkverband volgens het blad in een crisis.

Afbeelding

Vrijgemaakte bezwaarden overwegen opnieuw beroep tegen ‘vrouw in ambt’

De discussie over het besluit dat vrouwen predikant, ouderling en diaken kunnen worden in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, is nog niet voorbij. Bezwaarden overwegen opnieuw in beroep te gaan.

Afbeelding

Zouden excuses van vrijgemaakte kerk aan vrouwen die dominee wilden worden terecht zijn?

Wat zouden vrouwen die geen predikant konden worden in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt vinden van excuses? Sommigen verlieten de kerk om elders voorganger te worden, maar nu kan dat wel in de vrijgemaakte kerk.

Afbeelding

Gaan de vrijgemaakten de Protestantse Kerk achterna, nu ze ambten definitief openstellen voor vrouwen?

De kogel is door de kerk bij de vrijgemaakt-gereformeerden: ze stellen definitief de ambten open voor vrouwen. Daarmee zijn ze wéér iets meer gaan lijken op hun grote zus, de Protestantse Kerk. Ze moeten ook wel.

Afbeelding

Dominee Dinand Krol over handhaving vrouw in ambt: ‘De ruimte binnen plaatselijke kerken blijft’

Hoewel de vrijgemaakt-gereformeerde synode ‘unaniem en dankbaar’ heeft gekozen voor de handhaving van het besluit het ambt open te stellen voor vrouwen, betekent dat niet dat daarmee ieders bezwaren van tafel zijn.

Afbeelding

GKv handhaaft openstelling ambten voor vrouwen: ‘Hoop dat we samen blijven optrekken’

‘Unaniem en dankbaar’ hebben de 32 synodeleden de besluiten van ‘Meppel 2017’ om de ambten in de vrijgemaakt-gereformeerde kerken voor de vrouwen open te stellen, gehandhaafd.