*

Samenwerking tussen Leger des Heils en PKN bij pionieren

De Protestantse Kerk in Nederland en het Leger des Heils gaan samenwerken bij het op poten zetten en begeleiden van nieuwe vormen van kerk-zijn.

Geloof

meer ‘Geloof’

advertentie