*

Blogs en bladen: bidden voor je bedrijf en pleidooi voor pijporgel

De gereformeerde traditie mist veel als ze zich beperkt tot het zingen van psalmen en een enkel gezang, zegt de christelijk-gereformeerde dominee Kees Droger in De Waarheidsvriend, het blad van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk. ‘Als wij ons beperken tot het zingen van de psalmen, zingen we alleen in de schaduwen over de Heere Jezus. Hoe waardevol dat ook is, het mag duidelijker, explicieter.’ 

Geloof

meer ‘Geloof’

advertentie