Op de website plaatste Tot Heil des Volks (THdV) deze week een verklaring waarin de organisatie aankondigt te stoppen met Different. Een ‘gevoelig en teer thema’ als homoseksualiteit vraagt om een dienstverlening van hoge kwaliteit. Die kan Different niet leveren vanwege de beperkte omvang, aldus het bericht, ondertekend door de Raad van bestuur. Sinds 2014 is Gert Hutten, eerder vrijgemaakt-gereformeerd predikant in Arnhem, daar lid van.