Luister naar

Wanneer heb ik weleens, bedoeld of onbedoeld, iemand de adem afgesneden?

Opinie
Naar aanleiding van de dood van George Floyd vraagt Koert van Bekkum zich af: wanneer heb ik weleens, bedoeld of onbedoeld, iemand de adem afgesneden?
dinsdag 9 juni 2020 om 12:54
Koert van Bekkum
Koert van Bekkum beeld nd
Theologenblog Anti_racismeprotest

‘I can’t breathe!’ Velen die het filmpje van zijn arrestatie en dood op 25 mei 2020 bekeken, ging en gaat de schreeuw van George Floyd door merg en been. ‘I can’t breathe’, klinkt het sindsdien in demonstraties als aanklacht tegen de samenleving. Pandemie of niet, als je niet kunt ademhalen, schreeuw je. We horen het, zien het en voelen het: dit komt dichtbij.

De grote vraag is natuurlijk: wie heb ik zelf, bedoeld of onbedoeld, bewust of zonder erbij na te denken, de adem afgesneden? Wie ontnemen we samen de adem op de plekken waar we zijn, door onze manier van kijken, spreken, leven?

Mijn gedachten gaan daarbij naar die keren dat ik dingen over andere bevolkingsgroepen zei die behoorlijk stereotyperend waren. En naar lastige momenten in interculturele communicatie met studenten en collega’s. Als je voor het eerst met iemand van een totaal andere achtergrond verbondenheid voelt in geloof, zorgt dat altijd voor intense vreugde. Wie, zoals ik, aan theologische instellingen mag werken die internationalisering hoog in het vaandel dragen, maakt dat vaak mee. Dat is schitterend. Dit is dus wat het christelijk geloof in essentie is: dat mensen uit alle taal en natie hun knie buigen voor de Heer! 

Maar als je vervolgens met elkaar omgaat en samenwerkt, kom je ook hobbels, moeiten en ongemak tegen. Doe ik daarin genoeg moeite de ander te begrijpen en recht te doen?

Deze dagen denk ik vaak terug aan een preek van een Guatemalaans-Amerikaanse oudtestamenticus, M. Daniel Carroll Rodas. Het was in 2015 op een conferentie van Bijbelwetenschappers in Atlanta, Georgia. We zaten met een paar honderd collega’s om zeven uur ’s morgens in een zaal van een hotel. Carroll veegde ons in een indringende preek over vreemdelingschap in de Bijbel de mantel uit. Er zijn inmiddels heel wat migranten, Aziaten, Zuid-Amerikanen en Afrikanen lid van de gemeenschap van evangelicale Bijbelwetenschappers. Maar hebben ze écht een plek? Of moeten ze eerst voldoen aan bepaalde normen en vormen ze vooral een stukje folklore?

Carroll ontdekte me eraan hoe gemakkelijk het met recht en reden hooghouden van een academische standaard ontaardt in het domweg beschermen van eigen machtsposities en manieren van doen. Door het I can’t breathe van de demonstraties realiseer me ik opnieuw hoe diep het ingrijpt dat God zelf in Exodus 23:9 tegen Israël zegt dat het nooit mag vergeten hoe het voelt om vreemdeling te zijn. God kent waarde toe aan het gevoel van vervreemding en achterstelling dat allen overvalt die plots naar de tweede rang worden verwezen. Omdat je de taal niet spreekt, er anders uitziet, gewoonten niet kent of niet aan bepaalde culturele normen voldoet.

Carroll maakte destijds met voorbeelden uit zijn eigen biografie duidelijk waarom elke migrant dat gevoel het liefst zo snel mogelijk achter zich laat. En toch zegt de HEER zelf dat je juist dat gevoel, het hart, die afgesneden levensadem, níet moet vergeten. Waarom niet? Omdat het meevoelen van pijn en de ontsteltenis daarover ruimte creëren in je hart. Dat helpt namelijk enorm om de ander open tegemoet te treden en een eerlijke, eigen plek te gunnen.

In het I can’t breathe van de demonstraties klinkt ontstellend veel pijn, angst en verdriet. Gods speciale aandacht voor wat er omgaat in het hart van wie wordt achtergesteld laat zien hoe 

belangrijk het is die pijn tot ons laten doordringen. Het is immers dé kans je te bekeren en structureel onrecht een halt toe te roepen. Om Christus wil, de vreemdeling en uitgestotene bij uitstek die alle adem werd ontnomen. Alle reden goed te luisteren en ook in je eigen omgeving navraag te doen bij elk die het zou kunnen betreffen: ‘Wanneer heb jij wel eens het gevoel dat je de adem wordt ontnomen?’

Koert van Bekkum is hoofddocent Oude Testament. Hij schrijft dit artikel als lid van de gezamenlijke onderzoeksgroep BEST (Biblical Exegesis and Systematic Theology) van de Theologische Universiteiten in Apeldoorn en Kampen.

Dit is een opiniebijdrage. De mening van de auteur is niet per se het standpunt van de redactie. Wilt u reageren? Stuur dan een brief (maximaal 200 woorden) naar opinie@nd.nl
Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Wanhoop je over het klimaat? Zing ook dan een loflied

In de klimaatdemonstraties klinkt een noodkreet, een noodkreet die ook zichtbaar wordt in de Psalmen. Maar in de Psalmen staat die noodkreet in het kader van het loflied. Hoe kun je God prijzen als je de wanhoop nabij bent?

Afbeelding

Gods Zoon werd mens: met Kerst gebeurde iets ongehoords

Zeggen dat God mens is geworden gaat ons steeds makkelijker af, stelt oudtestamenticus Gert Kwakkel. ‘Zou dat komen doordat wij geneigd zijn te denken dat het niet meer dan gepast is dat God hetzelfde ondergaat als wij?’

Afbeelding

Door de breukvlakken van de geschiedenis heen doet God zijn Rijk komen. Ook in Afghanistan

De machtsovername door de taliban in Afghanistan kan moedeloos maken. Het bijbelboek Kronieken wil ons behoeden voor een taal van machteloosheid en cynisme en leert ons de taal van de hoop, blogt Eric Peels.

Afbeelding

De kracht van een kleine kerkelijke gemeente werd het afgelopen jaar goed zichtbaar

De coronacrisis laat zien dat een grote kerkelijke gemeente ook keerzijden heeft. Laten kerken zich bezinnen op mogelijkheden tot het verkleinen van de gemeenschap, blogt Arjan van den Os.

Afbeelding

Wat Paulus niet kon zeggen over de weggelopen slaaf Onesimus

In het bijbelboek Filemon schrijft de apostel Paulus niet dat een slaaf - in dat verhaal is dat Onesimus - moet worden vrijgelaten. Ook in die tijd leek er geen manier te zijn om hier met schone handen uit te komen, blogt Michael Mulder.

Afbeelding

De weg uit deze crisis komt van Hogerhand en ik ben alvast gevaccineerd. Hoera!

'Ik ben blij met mijn vaccin, maar tegelijkertijd wringt er wat.' Myriam Klinker vraagt zich af wat haar het recht op de prik geeft.