Pinksteren: God zucht met je mee

Zondag is het Pinksteren, feest van het geschenk van Gods Heilige Geest. Christenen verwachten veel van de Geest: Hij vernieuwt, herschept, geneest, bezielt, inspireert, woont in mensen, is Heer, maakt levend, heeft gesproken door de profeten. Maar het mooiste en diepste dat je misschien wel over de Geest van God kunt zeggen, zei ooit de gereformeerde theoloog Okke Jager, is dat Hij zucht. Gods Geest – letterlijk: zijn adem – zucht met mensen mee, met ‘woordloos zuchten’ (Romeinen 8, vers 26).

Geloof

meer ‘Geloof’