Brief CIO aan kerken: Predikant is ook contactberoep

Het interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) wil dat het ambt van predikant in de eredienst wordt aangemerkt als ‘contactberoep’. Dan vervalt namelijk de anderhalvemeterplicht en zouden sommige rituelen weer doorgang kunnen vinden.

Geloof

meer ‘Geloof’