Zeg niet te gauw ‘ongereformeerd’

In de Verenigde Staten is een discussie ontstaan over het orthodoxe karakter van het Southern Baptist Theological Seminary (SBTS). Het seminarie was door inkomensverlies vanwege de coronacrisis genoodzaakt personeelsleden te ontslaan. Het ontslagen personeel werd gevraagd om een NDA (non-disclosure agreement) te tekenen: een contract waarin partijen vertrouwelijkheid beloven en de ondertekenaars aangeven het seminarie niet te zullen schaden.

  • Arjan van den Os

Geloof

meer ‘Geloof’