Luister naar

Christelijke jongeren vinden goede relatie beter dan bekeren

Nieuws
Orthodox-protestantse jongeren laten liever zien dat ze christen zijn dan dat ze een ander willen overtuigen of bekeren. Luisteren naar elkaar zonder oordeel en onderling respect vinden ze belangrijk, als het om hun missionaire overtuiging gaat.
Gerard ter Horst
zaterdag 25 april 2020 om 03:00 aangepast 19:47
Een missionair sportkamp in de regio Twente, zomer vorig jaar. Jongeren leggen graag contacten om het evangelie mee te delen, blijkt uit onderzoek onder orthodox-protestantse jongeren.
Een missionair sportkamp in de regio Twente, zomer vorig jaar. Jongeren leggen graag contacten om het evangelie mee te delen, blijkt uit onderzoek onder orthodox-protestantse jongeren. beeld Dick Vos

Amsterdam

Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Onderzoekscentrum voor Jeugd, Kerk en Cultuur, een centrum dat is verbonden aan de Protestantse Theologische Universiteit.

‘Jongeren lijken de relatie met anderen te stellen boven het vasthouden aan orthodoxe principes’, concluderen de twee onderzoekers, pedagoog Elsbeth Visser-Vogel en theoloog Ronelle Sonnenberg. ‘Ze zijn stellig over het christelijk geloof, maar minder stellig als ze daarmee anderen buitensluiten of anderen mogelijk zouden beledigen.’

Dat is voor de jongeren geen theoretisch vraagstuk: 85 procent van hen heeft ‘een of meerdere echte vriendschappen met niet-christenen’.

Aan het onderzoek hebben 2114 jongeren tussen de 16 en 25 jaar meegedaan, 1499 vulden de vragenlijsten volledig in. Daarmee is het representatief voor de rechtervleugel die binnen de Protestantse Kerk met de Gereformeerde Bond wordt aangeduid. Het is uitgevoerd in opdracht van de GZB, IZB en HGJB, drie missionaire organisaties vanuit deze vleugel op het terrein van zending, jeugdwerk en evangelisatie.

niet bekeren

Bij de vraag wat jongeren het belangrijkst vinden wanneer ze getuigen van hun geloof, noemden ze het vaakst: ‘Luisteren naar de ander zonder te oordelen’, ‘contacten leggen, relaties/vriendschappen aangaan’ en ‘respect hebben voor elkaar’.

Het minst vaak werden gekozen: ‘de ander overtuigen’ en ‘de ander bekeren’. Aan zichtbare, georganiseerde activiteiten doet een grote groep zelden of nooit mee. ‘Op straat evangeliseren, daar worden jongeren heel ongemakkelijk van’, zegt Visser in een toelichting. ‘Ze zijn erg gericht op de relatie, en op hun directe omgeving.’ Niet-christenen elders in Nederland of wereldwijd staan veel minder op het netvlies.

‘Uit het onderzoek blijkt dat het echt jongeren van deze tijd zijn’, zegt Visser verder. ‘Missionair betekent voor hen in hun dagelijkse leven laten zien wat Jezus voor hen betekent. Ze willen niet overtuigen of er veel over vertellen, maar het laten zien in de manier waarop ze in het leven staan.’ Dat geldt voor driekwart van hen.

‘De spannende vraag is’, tekent ze erbij aan, ‘of die manier van in het leven staan door buitenstaanders wel als christelijk wordt herkend. Het risico bestaat dat de boodschap te impliciet christelijk wordt.’ Dat vraagt wat haar betreft om actieve toerusting door kerken en de organisaties die opdracht gaven tot het onderzoek.

familie en vrienden

Op de vraag aan jongeren wanneer het geloof ter sprake komt, noemen ze het vaakst familie en vriendenkring. Bij de studie, een (bij)baan en sporten liggen de percentages veel lager. ‘Het missionaire handelen van de jongeren vindt waarschijnlijk vooral individueel plaats en buiten de georganiseerde activiteiten’, aldus het onderzoek.

Aan die activiteiten doet zestig procent van de jongeren namelijk zelden of nooit mee. Het past niet bij hen, ze vinden zich niet geschikt, ze hebben er geen tijd voor of ze ervaren geen aansluiting bij de (vaak dezelfde) mensen die er in de kerk warm voor lopen.

Ruim de helft van de jongeren vindt dat ze persoonlijk door God geroepen zijn om van het evangelie en Jezus Christus te getuigen. Toch vindt een vrij grote groep zichzelf daar niet toe in staat. Een kwart voelt zich niet geschikt, 35 procent vindt dat het eigen geloof nog niet goed of sterk genoeg is.

kerk moet het doen

Paradoxaal genoeg, geeft 55 procent van de jongeren aan, is hun geloof juist sterker geworden door te getuigen of missionaire stappen te zetten. Uit het onderzoek blijkt verder dat hoe orthodoxer iemand is, hoe hoger hij scoort op het verlangen missionair te zijn. En hoe minder hij het verkeerd vindt om een ander te willen overtuigen, of om de keuzes van een ander ter discussie te stellen. En ‘hoe orthodoxer een jongere is, hoe minder hij het als een veroordeling voelt als iemand het niet met hem eens is’.

Uit het onderzoek blijkt dat deze jongeren heel betrokken zijn op de kerkelijke gemeente. Zo’n tachtig proces is overtuigd lid en doet actief mee. ‘Ze verwachten het echt van de kerk’, zegt Visser. ‘Er is zelfs een behoorlijke groep die zegt dat de kerk zich met name moet richten op missionaire activiteiten. Daar liggen ook kansen voor kerken en de organisaties voor wie we dit hebben uitgevoerd, de jongeren hebben duidelijke behoefte aan toerusting en motivatie vanuit de kerkelijke gemeente.’

De resultaten worden woensdagavond online gepresenteerd; aanmelden kan bij het OJKC, zie ojkc.nl.

let op 23-30 jaar

Hoewel veel jongeren positief zijn over hun kerkelijke gemeente en actief en overtuigd meedoen, hebben velen ook aangegeven wat ze missen. In de vele open reacties wijst onderzoeker Elsbeth Visser-Vogel zes overkoepelende thema’s aan.

Zo hebben veel jongeren behoefte aan eigen, op hen gerichte activiteiten. Dat geldt vooral voor een wat oudere groep, van 23 tot 30 jaar. Voor hen mogen kerken en organisaties meer aandacht hebben, adviseren ze.

Ook mist een deel van de jongeren in hun kerk de ruimte om vragen te stellen en daar een open gesprek over te voeren.

De kerk en christelijke organisaties doen er goed aan ‘bij missionair zijn zich niet alleen te richten op het organiseren van activiteiten, maar juist ook op het delen van je leven met niet-christenen’.

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

doet aan (zee-)zeilen

Jan Wesseling (64), predikant van de GKv in Veenendaal, heeft als hobby (zee-)zeilen en surfen. ‘Dat onstuimige van wind en water past wel bij mijn karakter.’

Afbeelding

We zijn continu afgeleid en staren gemiddeld 4 uur per dag naar onze telefoon. Dat kan anders

Joram Kaat startte Life Rules, waarbij hij mensen helpt in hun zoektocht naar een leven mét mobiele telefoon maar zonder de bijbehorende afleiding. ‘Denk na over wat je belangrijk vindt in het leven.’

Afbeelding

E.P. Sanders (1937-2022), de wetenschapper die Paulus opnieuw ontdekte

Weinig bijbelwetenschappers hebben zo veel invloed gehad als de maandag overleden Amerikaan Ed Parish (E.P.) Sanders. Zijn nieuwe kijk op Paulus en het Jodendom zette een grote verandering in gang.

Afbeelding

Een traditie staat onder druk: hoeveel mag zo’n fameus Engels jongenskoor kosten?

Britse kathedraalkoren zijn ‘de Premier League van de muziek in de kerk’. Maar hun voorbestaan is op lange termijn helemaal niet zo zeker. Twee kathedralen hebben hun koor al opgeheven. Wie volgt?

Afbeelding

Zo herken je voorgangers die op een te hoog voetstuk staan: rode vlaggen voor machtsmisbruik in de kerk

Niet alleen bij De Wereld Draait Door komt machtsmisbruik voor; ook in de kerk ligt het op de loer. Zeker als voorgangers geen kritiek dulden, er onvoldoende toezicht is of - gek genoeg - als een leider heel populair is.

Afbeelding

Anouk heeft diabetes type 1: ‘Als mijn bloedsuikerwaardes te laag zijn, kan ik niet meer staan’

Anouk van de Worp (32) heeft al negen jaar diabetes type 1, een ongeneeslijke auto-immuunziekte, waardoor haar lichaam geen insuline aanmaakt. ‘Je krijgt het zomaar; ik had niets kunnen doen om de ziekte te voorkomen’.