Kerkklokken luiden op Paaszondag om 12:00 uur

De Nederlandse bisschoppenconferentie vraagt parochies om op Eerste Paasdag van 12.00 tot 12.15 uur de kerkklokken te luiden. Ook de Protestantse Kerk en de Raad van Kerken ondersteunen het initiatief.

Geloof

meer ‘Geloof’