Luister naar

Koert van Bekkum zoekt bevrijding van pandemieverlamming

Column
Bloggen over iets anders dan het coronavirus, Koert van Bekkum zou het graag willen, maar het lukt niet.
dinsdag 7 april 2020 om 14:45 aangepast 17:38
Koert van Bekkum
Koert van Bekkum beeld nd
Theologenblog

De zon schijnt. Nu er minder auto’s rijden, kan ik de vogels om half negen binnen goed horen. Alle ruimte voor een nieuw theologenblog. Over Steve Green bijvoorbeeld, de steenrijke baas van het Amerikaanse Hobby Lobby. Na een vernietigend rapport over vervalste Dode Zeerollen in de collectie van zijn in 2017 geopende Bible Museum in Washington DC besloot Green al de elfduizend antiquiteiten in zijn privéverzameling van onbekende herkomst over te dragen aan de Iraakse en Egyptische autoriteiten. Daar zit een mooi verhaal in over hoe iemand zijn gezicht en museum probeert te redden op een manier die zo drastisch is dat ze ook andere musea parten kan gaan spelen.

Of over de uitbarsting van de Thera. Overal in het oostelijke Middellandse Zeegebied liet de uitbarsting van deze vulkaan haar sporen na. Al decennia maken kenners van radioactief dateren en archeologen ruzie over de vraag wanneer dat nu precies gebeurde: tussen 1650 en 1600 of ergens tussen 1570 tot 1500 v.Chr.? Onderzoekers van de universiteit van Arizona stellen nu dat de bestudering van boomringen de manier van radioactief dateren definitief bijstelt: het is inderdaad ergens tussen 1600 en 1550 v.Chr. Dat betekent een enorme stap naar een nieuw ankerpunt voor de chronologie van het hele tweede millennium v.Chr.

Interessant nieuws. Maar het heeft de voorpagina’s niet gehaald en ik slaag er niet in me er echt in te verdiepen. Een virus waartegen geen medicijn bestaat, legt alles plat. En met het virus kwam de angst: voor gebrek aan eten en toiletpapier; voor daadwerkelijke besmetting en verlies van dierbaren; en voor lijden, verdriet en de economische gevolgen. Ineens zijn de mensen van vroeger die vertrouwd waren met de onzichtbare, onberekenbare vijand van plaag en pest, geen vreemden meer. Ineens wordt het voorstelbaar dat je ziekten en de angsten die ermee gepaard gaan, omschrijft als een onzichtbare persoon die onder je huid kruipt en je in bezit neemt.

Wij vertrouwen de experts. Maar daarmee is de onzekerheid rond de pandemie niet onder controle. Geen wonder dat mensen in het oude Nabije Oosten van Mesopotamië tot op Cyprus eeuwenlang naast quarantainemaatregelen ook de god Rèsjèf aanbaden. Hij gold als de chef van ziektemakers als Deber en Qeteb; een strijder die je kan treffen met ziekte, angst en honger, maar je ook kan beschermen. Het Oude Testament kent deze figuren ook. Niet zo vaak omschrijft het ziekte en angst als een persoon die je overvalt. Toch noemt het Lied van Mozes Rèsjèf in de lijst met plagen die de HEER als straf over zijn volk kan zal laten komen (Deut. 32:24). Een psalm bezingt hoe God z’n pijlen inzette bij de plagen in Egypte (Ps. 78:48). En Psalm 91 (waarover Arco den Heijer eerder een blog schreef) noemt Deber en Qeteb expliciet bij de naam als een pijl die op je afvliegt en de plaag die je midden op de dag overvalt (Ps. 91:5-6).

Op het oog lijkt een dergelijke personificatie van ziekte en angst misschien primitief. Maar hij onthult zowel het ongrijpbare karakter als de geestelijke dimensie van de coronacrisis. Ziekte en haar gevolgen zijn reële machten die over je komen. Waarmee bezweer je dan de paniek? Overal is het verlangen voelbaar naar maatregelen die ultieme veiligheid bieden en onze levens en bedrijven hoe dan ook zullen redden. Maar daar alles van verwachten helpt niet. Sterker nog, het is niets minder dan afgoderij. Zo is het ook met de hygiënemaatregelen: heel goed, maar laat ze niet ontaarden in bezweringsrituelen.

Het troostrijke van het oudtestamentische spreken over ziekte en angst is dat hun bestaan serieus wordt genomen, maar dat ze tegelijk van hun goddelijke status worden beroofd. In zijn lied wijst de profeet Habakuk een weg, als hij bezingt hoe hij zelf Deber en Rèsjèf onderworpen zag aan de majesteit van de HEER (Hab. 3:5). Geen macht of gevaar in het universum is tegen Gods majesteit en goedheid opgewassen. Ultieme veiligheid is er alleen bij Hem. Daarmee kreeg Habakuk geen antwoord op al zijn vragen. Maar het was genoeg voor een lied over vertrouwen op God: ‘Al zal de vijgenboom niet bloeien (…),  toch zal ik juichen voor de HEER, jubelen voor de God die mij redt’.

Koert van Bekkum is hoofddocent Oude Testament. Hij schrijft dit artikel als lid van de gezamenlijke onderzoeksgroep BEST (Biblical Exegesis and Systematic Theology) van de Theologische Universiteiten in Apeldoorn en Kampen.

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Wanhoop je over het klimaat? Zing ook dan een loflied

In de klimaatdemonstraties klinkt een noodkreet, een noodkreet die ook zichtbaar wordt in de Psalmen. Maar in de Psalmen staat die noodkreet in het kader van het loflied. Hoe kun je God prijzen als je de wanhoop nabij bent?

Afbeelding

Gods Zoon werd mens: met Kerst gebeurde iets ongehoords

Zeggen dat God mens is geworden gaat ons steeds makkelijker af, stelt oudtestamenticus Gert Kwakkel. ‘Zou dat komen doordat wij geneigd zijn te denken dat het niet meer dan gepast is dat God hetzelfde ondergaat als wij?’

Afbeelding

Door de breukvlakken van de geschiedenis heen doet God zijn Rijk komen. Ook in Afghanistan

De machtsovername door de taliban in Afghanistan kan moedeloos maken. Het bijbelboek Kronieken wil ons behoeden voor een taal van machteloosheid en cynisme en leert ons de taal van de hoop, blogt Eric Peels.

Afbeelding

De kracht van een kleine kerkelijke gemeente werd het afgelopen jaar goed zichtbaar

De coronacrisis laat zien dat een grote kerkelijke gemeente ook keerzijden heeft. Laten kerken zich bezinnen op mogelijkheden tot het verkleinen van de gemeenschap, blogt Arjan van den Os.

Afbeelding

Wat Paulus niet kon zeggen over de weggelopen slaaf Onesimus

In het bijbelboek Filemon schrijft de apostel Paulus niet dat een slaaf - in dat verhaal is dat Onesimus - moet worden vrijgelaten. Ook in die tijd leek er geen manier te zijn om hier met schone handen uit te komen, blogt Michael Mulder.

Afbeelding

De weg uit deze crisis komt van Hogerhand en ik ben alvast gevaccineerd. Hoera!

'Ik ben blij met mijn vaccin, maar tegelijkertijd wringt er wat.' Myriam Klinker vraagt zich af wat haar het recht op de prik geeft.