Koning Jezus,

ik moet U iets bekennen: ik ben het. Ik sta

Geloof

meer ‘Geloof’