Kerkverlating zorgt voor lichte ledendaling van Christelijk Gereformeerde Kerken

Het ledental van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) is in 2019 met 258 mensen licht gedaald tot 71.852 nu.

Geloof

meer ‘Geloof’