*

Het paasverhaal van de raaf

Als Noach het venster van de ark opent, heeft hij ruim een half jaar in een lockdown gezeten, opgesloten in een drijvende kist. Hij laat eerst een raaf los (Genesis 8, vers 7). Als aaseter wordt deze vogel vanouds met de dood geassocieerd. Ook in de uitleg van het zondvloedverhaal kan hij vaak geen goed doen. Veel uitleggers menen dat de raaf faalde en dat Noach daarom een duif heeft losgelaten. Toch is het maar de vraag of hun missie dezelfde was. Dat heeft de Griekse bijbelvertaling ervan gemaakt. Die zegt ook dat de raaf niet meer terugkeerde en dat beeld heeft zich vervolgens in de traditie vastgezet. Meestal wordt verondersteld dat de raaf als aaseter zichzelf wel van voedsel kon voorzien, met al die kadavers na de zondvloed. 

advertentie