*

De GKv-synode noemt een studie homoseksualiteit urgent: ‘Het leeft in de kerken en moet niet te lang blijven liggen’

De vrijgemaakt-gereformeerde synode vindt het belangrijk dat het studierapport over homoseksualiteit er komt.

  • aangepast 7 maart 2020 08:21

advertentie