Luister naar

Nieuwe aartsbisschop Bernd Wallet: ‘Ik wil parochies uitdagen een open huis te zijn voor mensen in hun omgeving’

Interview
De Oud-Katholieke Kerk van Nederland heeft sinds zaterdag een nieuwe aartsbisschop: Bernd Wallet. ‘We moeten met vreugde blijven getuigen van de hoop die in ons en open zijn naar de samenleving.’
Piet H. de Jong
zaterdag 15 februari 2020 om 19:28
Bernd Wallet, de nieuwe aartsbisschop van de Oud-Katholieke Kerk Nederland.
Bernd Wallet, de nieuwe aartsbisschop van de Oud-Katholieke Kerk Nederland. beeld okkn / Peter Boer

Utrecht

U bent in één stemronde gekozen, wat zegt dat?

‘Dat ik in een ronde ben gekozen heeft me verrast en geeft me rust bij alles wat aan taken op me afkomt. Bij de gesprekken die de achttien kandidaten recent hebben gevoerd met het Kiescollege proefde ik al een sterke saamhorigheid.’

U wilt als aartsbisschop van uw kerk met vreugde en creativiteit getuigen van de werkelijkheid van Christus. Kunt u daar een voorbeeld van geven?

‘Ik zie het bijvoorbeeld als mijn taak nieuwe perspectieven te tonen in vastgelopen situaties. Je kunt als voorganger een verbindende factor zijn in het contact met mensen en erop wijzen dat je elkaar nodig hebt. In de prediking in de parochies kun je daarop wijzen. Tegelijk wil ik de parochies ook uitdagen een open huis te zijn voor mensen in hun omgeving.’

Net als heel wat anderen, bent u niet van oorsprong lid van de Oud-Katholieke Kerk.

‘Dat klopt. Niet alleen is mijn vader hervormd predikant, maar mijn moeder was catecheet en actief binnen de Charismatische Werkgemeenschap Nederland. Via een van haar contacten kwam ik in aanraking met de Oud-Katholieke Kerk. Toen ik op As-woensdag 1991 een viering meemaakte in de Utrechtse kathedraal wist ik dat ik daar thuishoorde. Dat beetje as op mijn hoofd, daar gaat het om. Het raakte me diep.’

Ook uw kerk heeft te maken gehad met seksueel misbruik door priesters. Hoe doorbreekt u de naar binnengerichte cultuur van afdekken?

‘Die cultuur is al flink veranderd heb ik gemerkt. Aanvankelijk hadden we een wat dorpse cultuur waarin mensen elkaar beschermden. De cultuur in de parochies is opener geworden. We werken bovendien met een plan van aanpak om in collegiaal bestuur zaken te professionaliseren. Er is veel op de rails gezet en daar doe ik van harte aan mee.’

Uw kerk heeft te maken met teruglopende ledentallen en krimp. Hoe wilt u het tij keren?

‘In mijn parochie hier in Utrecht is het ledenaantal stabiel. Het kan dus wel. We moeten met vreugde blijven getuigen van de hoop die in ons en open zijn naar de samenleving. Dan kunnen we kerk zijn aan de seculiere kant van Nederland, met een waardevolle traditie en die relevant is voor mensen van nu.’ <

Bernd Wallet

Barend Theodoor (Bernd) Wallet (48) werd geboren in Middelburg en groeide op in Aagtekerke, Driebergen en Utrecht. Dat zijn de plaatsen waar zijn vader, Barend Wallet, hervormd predikant was. Vader Barend was een van de voortrekkers van het Samen-op-weg-proces - het fusieproces van de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk. Deze drie kerkgenootschappen vormen sinds 2004 de Protestantse Kerk in Nederland.

In 2006 ontving hij de diakenwijding in het Engelse York. Daarvoor studeerde hij theologie in Utrecht en Hull (Verenigd Koninkrijk). In 2010 keerde hij terug naar Nederland en werd hij naast pastoor adviseur van de aartsbisschop voor internationale zaken. In 2015 werd hij benoemd tot pastoor van Utrecht. Bernd Wallet is getrouwd en heeft vier kinderen.

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Een voormalig luitenant stichtte in 1844 het eerste bevindelijk-gereformeerde kerkverband

Je mag je gereformeerd noemen als je de gereformeerde leer belijdt en je gereformeerd gedraagt. Wolter Smitt vond dat lang niet genoeg en begon een eigen kerk.

Afbeelding

Ga je naar de kerk van je ouders of kies je voor een andere gemeente? Drie jongeren over hun keuze

Overstappen naar een andere kerk; veel jongeren doen het. Anderen blijven hun leven lang trouw aan dezelfde gemeente. Waarom? ‘Het is net als bij een baan: als je het niet meer naar je zin hebt, zoek je iets anders.’

Afbeelding

Kerkelijk werkers zijn 'meer dan een goedkope dominee', maar hun positie is niet helder genoeg

Drie kerken tegelijk dienen, korte contracten, verschil in beloning en scholing. Het typeert een baan als kerkelijk werker. Het roepingsbesef is sterk, de praktijk weerbarstig. Dus overlegden kerkelijk werkers deze week.

Afbeelding

De milieubeweging is een nieuwe religie geworden, klinkt het. Is dat verwijt terecht?

BBB-stemmende ouderen hun stemrecht afpakken, onwelgevallige meningen weren. Volgens critici gaan we naar een ‘ecodictatuur’, waarin de klimaatreligie alles bepaalt. Is dat zo? En hoe religieus is de klimaatbeweging?

Afbeelding

Schrijf jij de beste groene preek? 'Als ik hoor wat ik ook al in de krant lees, haak ik teleurgesteld af'

Veel kerkgangers vinden iets van preken. Met de 'groene preekwedstrijd' van het ND en GroeneKerken kunnen ze nu zelf aan de slag. Jurylid Kees van Ekris geeft tips. 'Je komt zomaar ergens anders uit dan je had gedacht.'

Afbeelding

EO BEAM test de metaverse. 'Jongeren kennen soms geen christelijke leeftijdsgenoten in hun omgeving'

Vanuit je luie stoel thuis een feestje bijwonen. Dat klinkt misschien tegenstrijdig. Toch kon dat donderdagmiddag bij BEAM, het jongerenplatform van de EO. 'Je kunt nog even helemaal losgaan in de metaverse.'