Het aantal leden van de vrijgemaakt-gereformeerde kerk in Dokkum liep de afgelopen jaren snel terug. Tien jaar geleden telde de gemeente 217 leden, op dit moment zijn dat er nog 89. De gemeente slaagde er niet meer in de vacatures voor ambtsdragers te vervullen.