*

Eerherstel voor rede en intuïtie

Laat je bevrijden, zegt Rutten, verlaat het eiland van Kant en vaar de wijde oceaan op. Zo ver dat je het eiland niet meer ziet. Dan vind je nieuw land - waar je, net als vroeger, weer gewoon over geloof en over God kunt praten. Met iedereen.