Daarmee volgt de synode een voorstel van kerken uit Noord-Nederland. Die vroegen om een studie omdat de problemen rond huwelijk en echtscheiding veelomvattend zijn en de kerkelijke bepalingen verouderd.