‘Kerken moeten beleid maken voor transgender gelovigen’

Specifiek beleid voor hoe te handelen richting transgender gelovigen in de gemeente, helpt deze groep zich veiliger te voelen in de kerk. Het klassiek gereformeerde geloof in de schepping van de mens ‘als man en vrouw’ is een obstakel voor hen om zichzelf te accepteren.

Geloof

meer ‘Geloof’