Nieuw debat over vrouw en ambt in Protestantse Kerk

Een nieuwe discussie over vrouw en ambt dreigt op te laaien in de Protestantse Kerk in Nederland. Een groepje (oud-)synodeleden roept de Gereformeerde Bond, een behoudende stroming binnen die kerk, op vrouwen toe te laten tot de ambten.

Geloof

meer ‘Geloof’