*

Open Doors: ‘Vervolging van vrouwen is complexer en gewelddadiger’

Ruim vijfduizend kerken zijn in 2019 gesloopt in China. In Nigeria zijn 1350 christenen gedood. Burkina Faso valt op door de forse toename van christenvervolging. De jaarlijkse Ranglijst Christenvervolging van Open Doors geeft een breed beeld van de moeilijke situatie waarin christenen wereldwijd kunnen zitten.

Geloof

meer ‘Geloof’

advertentie