Hiervoor schakelt de grootste geloofsgemeenschap van Opheusden externe deskundigen in. De regionale krant d e Gelderlander had inzage in interne documenten, sprak verschillende betrokkenen en bracht dit maandag naar buiten. De ‘mogelijke incestproblemen’ zijn in november 2018 besproken tijdens een synodevergadering van het landelijke kerkverband. Tijdens..