Hiervoor schakelt de grootste geloofsgemeenschap van Opheusden externe deskundigen in. De regionale krant d e Gelderlander had inzage in interne documenten, sprak verschillende betrokkenen en bracht dit maandag naar buiten. De ‘mogelijke incestproblemen’ zijn in november 2018 besproken tijdens een synodevergadering van het landelijke kerkverband. Tijdens deze vergadering stond iets anders centraal, namelijk de bezwaren van een groep gemeenteleden tegen de losmaking van dominee Arie van Voorden eerder dat jaar. De groep vond dat de kerkenraad van Opheusden onjuist had gehandeld in een conflict dat de raad met de dominee had. Hun bezwaren werden door een externe commissie ongegrond verklaard.