Luister naar

Zwolle niet per direct uit de CGK-classis

Nieuws
De kans dat de Christelijke Gereformeerde Kerk in Zwolle op heel korte termijn buiten het kerkverband wordt gezet is afgenomen.
Gerard ter Horst
zaterdag 14 december 2019 om 13:57 aangepast 07:54
Afbeelding
beeld ANP

Urk

Dat is de open uitkomst van de classisvergadering die vrijdagavond op Urk plaatshad. Tijdens deze vergadering werd duidelijk dat de classis, die in meerderheid grote moeite heeft met het ruimere beleid van de kerk in Zwolle ten aanzien van homoseksuele leden met een relatie, niet eenvoudigweg de afgevaardigden uit Zwolle in de toekomst kan weigeren. Die optie lag eerder wel op tafel. Dat zou moeten gaan door het weigeren van de zogeheten geloofs- of lastbrieven, die een kerkenraad mee geeft aan zijn afgevaardigden naar een vergadering in de regio. Weigert een vergadering die brieven, dan zou een kerk feitelijk buitengesloten worden.

Volgens de landelijke deskundigen op het gebied van kerkrecht en kerkorde is dit geen begaanbare weg. Als een classis een gemeente wil aanspreken, moet dat in de weg van de kerkelijke vermaning en tucht. Dat betekent dat een gemeente wordt aangesproken op z'n dwaalweg, met de oproep zich daarvan te bekeren. Daartoe werd vrijdagavond aan het slot van de vergadering al een voorstel aangekondigd. Daarover wordt in februari verder gesproken. In zo'n voorstel wordt de kerkenraad van Zwolle opgeroepen zich te bekeren en zich te voegen naar de landelijke synodeuitspraken over homoseksuele relaties, en van die bekering rekenschap te geven aan de kerken in de regio.

De christelijk-gereformeerde synode bepaalde in 2013 dat homorelaties zondig zijn en daarom in aanmerking komen voor vermaan en afhouding van het avondmaal. Er werden vrijdagavond overigens ook voorstellen van andere kerken aangekondigd om het dossier te sluiten en de zaak te laten rusten, omdat het geen leerstuk en daarmee geen fundamentele zaak betreft. Als Zwolle vermaand wordt, zal de kerkenraad daartegen in beroep gaan bij de particuliere synode, gevormd door kerken in Noord-Nederland. Een eerdere kerkelijke procedure over het homobeleid van de kerk in Zwolle leidde tot landelijke bezinning én tot het afhoudende besluit, in 2013. <

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

'Homokwestie' lijkt niet uit te draaien op schisma bij methodisten in Verenigde Staten

Het is nog maar de vraag of uiteenlopende standpunten over homoseksuele relaties leiden tot een schisma binnen de United Methodist Church in de Verenigde Staten.

Afbeelding

Religieuze wanen komen vaker voor op de Biblebelt. 'Bevindelijk-gereformeerden behandelen is lastiger'

Denken dat je engelenvleugels hebt en kunt vliegen. Of doodsbang zijn dat de duivel je meeneemt. Bevindelijk gereformeerden hebben meer last van religieuze wanen. Maar professionele hulp zullen ze niet gauw inroepen.

Afbeelding

Evelyn Noltus is predikant van de Protestantse Johanneskerk in Leersum en speelt toneel

Evelyn Noltus (61) is predikant van de Protestantse Johanneskerk in Leersum en speelt toneel. ‘Het helpt mij in mijn rol als predikant om dingen te doen die spannend zijn.’

Afbeelding

Machtspositie Zweedse premier is geen bezwaar voor het pastorsambt van zijn vrouw

Zondag werd Birgitta Ed, echtgenote van de Zweedse premier Ulf Kristersson, bevestigd als predikant in de lutherse kerk. Het was emotioneel, maar niet vanwege de functie van haar man.

Afbeelding

Sally Azar (26) is de eerste Palestijnse vrouwelijke predikant: 'Stimulans voor jongeren en vrouwen'

Het was niet haar doel, maar ze wil best een rolmodel zijn voor jongeren en vrouwen in christelijke gemeenten. Sally Azar (26) is de eerste vrouwelijke Palestijnse predikant. ‘Ik verwacht geen gemakkelijke weg.’

Afbeelding

Waarom theologen Dorina Nauta en Dolf te Velde niet zonder de kerk kunnen. 'Je zit in een ritme, dat helpt mij'

Kerkverlating? Geloven buiten de kerk? Minder diensten? Dolf te Velde en Dorina Nauta doen er niet aan mee. Zij vertellen waarom zij met plezier naar de kerk gaan. Zelfs als ze druk zijn, of liever zouden gaan sporten.