Protestantse Kerk is akkoord over minder regels voor ‘kerngemeenten’

Pioniersplekken in de Protestantse Kerk die zelfstandig verder willen, mogen voorgangers aanstellen zonder universitaire theologische opleiding. Die mogen dan doop en avondmaal bedienen.

Geloof

meer ‘Geloof’