*

Stilgezet: Hebreeën 7:18 - Te beperkt

Het eerder gegeven gebod wordt ongeldig verklaard omdat het te beperkt is en niet voldoet

Geloof

meer ‘Geloof’

advertentie