*

Stilgezet: Hebreeën 7:15-16 - Leven

Nog duidelijker wordt het als we ons realiseren dat deze nieuwe priester, het evenbeeld van Melchisedek, geen priester geworden is op grond van de in de wet vereiste menselijke afstamming, maar door de kracht van zijn onvergankelijk leven.

Geloof

meer ‘Geloof’