Guido van Woerkom: Het leven is geen vooruitgestippeld pad

Wat is uw houvast in leven en sterven? Dat is de kern van de eerste vraag uit de Heidelbergse Catechismus.

Geloof

meer ‘Geloof’