Inkomsten uit kerkelijke collecten lopen sterk terug

UTRECHT - De inkomsten van de Protestantse Kerk en de Rooms-Katholieke Kerk zijn vorig jaar opnieuw gedaald. De jaarlijkse geldwervingsactie Kerkbalans levert minder op, maar inkomsten uit collecten en vergoeding voor kerkelijke diensten lopen nog sterker terug.

Geloof

meer ‘Geloof’