*

Fries Liedboek na vier jaar af

LEEUWARDEN - De vertaling van het nieuwe Liedboek in het Fries is klaar. Lieteboek sjonge en bidde thús en yn tsjerke wordt op 18 april in Leeuwarden gepresenteerd en heeft een oplage van vierduizend stuks.

advertentie