Stilgezet: 1 Samuël 26:21 - De HEER trekt

Toen zei Saul: Ik heb verkeerd gedaan. Kom terug, David, mijn zoon. Ik wil je niet langer kwaad doen, want jij hebt vandaag mijn leven gespaard. Ja, ik ben dwaas geweest en heb ernstige fouten gemaakt.

Geloof

meer ‘Geloof’