Stilgezet: 1 Samuël 26:2 - Onlogisch

Onmiddellijk vertrok Saul met drieduizend man, die tot de beste soldaten van Israël behoorden, naar de woestijn van Zif om David te zoeken.

Geloof

meer ‘Geloof’