Stilgezet: Lucas 10:21 - Juichend

Op dat moment begon hij vervuld van de Heilige Geest te juichen en zei: Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen hebt verborgen, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt u het gewild.

Geloof

meer ‘Geloof’