Stilgezet: Lucas 10:8-9 - Gewonnen

En als jullie een stad binnengaan en daar welkom zijn, eet dan wat je wordt voorgezet, genees de zieken die er zijn en zeg tegen hen: Het koninkrijk van God heeft jullie bereikt.

Geloof

meer ‘Geloof’