Stilgezet: Prediker 6:8 - Voordeel

Welk voordeel heeft de wijze vergeleken met de dwaas, wat is het voordeel voor de arme dat hij inzicht in het leven heeft?

Geloof

meer ‘Geloof’