Stilgezet: Hebreeën 6:4 - Weg met Hem

Want wie de kracht van de komende wereld ervaren heeft en vervolgens afvallig is geworden, kan onmogelijk een tweede maal worden bekeerd, omdat zo iemand voor zichzelf de Zoon van God opnieuw kruisigt en aan bespotting blootstelt.

Geloof

meer ‘Geloof’