Stilgezet: Psalm 40:6 - Andere ogen

Veel wonderen hebt u verricht, veel goeds voor ons besloten, HEER, mijn God. Niemand is te vergelijken met u! Wil ik erover spreken, ervan verhalen, het is te veel om op te sommen.

Geloof

meer ‘Geloof’